Weerbaarheidstraining 

Wanneer een jongere, uw kind, naar het voortgezet onderwijs gaat, vinden er veel veranderingen plaats. Ze komen in de pubertijd, er worden meer eisen gesteld door leerkrachten, ouders en de samenleving. Sommige jongeren vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, komen moeilijk in contact met anderen en/of vinden het moeilijk om weerstand te bieden aan invloeden van buitenaf, zoals, drank, drugs en groepsdruk.

Voor deze jongeren zou een module weerbaarheidstraining een uitkomst kunnen bieden.

Hulb biedt een trainingsprogramma aan gericht op sociale een communicatieve vaardigheden, het oplossen van conflicten en het inschatten van risico's.

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats, waarin wordt gekeken naar de behoefte van de jongere. Dit zal worden meegenomen in de vaststelling van het programma.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van anderhalf uur met een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 8 jongeren. Hulb biedt de training aan inclusief een ouderbijeenkomst 'omgaan met mijn puber'. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Ook kan het voorkomen dat er huiswerkopdrachten zijn waar de jondere thuis aan werkt, individueel of samen met de ouders.

Ter afsluiting zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de ouder(s) en het kind.