Huiswerkbegeleiding

ZORGELOOS NAAR SCHOOL, HUISWERKVRIJ NAAR HUIS

Leren is niet altijd gemakkelijk.

Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdicipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie.

Thuis levert de strijd om huiswerk vaak spanning op bij zowel ouders als kind.

In deze situatie kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn. Hulb biedt voor iedere leerling passende begeleiding, door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen, de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding.

Bij hulb volgen leerlingen twee tot vier middagen per week huiswerkbegeleiding. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin ieder kind rustig kan werken aan het huiswerk, studievaardigheden aan leert en positieve feedback krijgt.

Bij ons leert uw kind dat zij zelf hun schoolresultaten kunnen beïnvloeden en verbeteren, zodat ze zelfstandig verder kunnen: dit motiveert enorm!

 

Wat biedt hulb:

  • Twee, drie of vier middagen per week begeleiding, aan het einde van de middag is het huiswerk dan meestal klaar. Jongeren komen naar hulb na schooltijd. Ze kunnen terecht van 14.15u tot 17.00u.
  • In kleine groepen en vakoverstijgend huiswerk maken en leren.
  • Werken aan structuur, discipline en motivatie.
  • Mogelijk te combineren met bijles, module leren/leren en/of plannen en organiseren.

 

Een goed begin is het halve werk: in het begin van het schooljaar een vliegende start

 

Het basispakket huiswerkbegeleiding omvat:

Een intakegesprek met ouders, waaruit een persoonlijk plan van aanpak volgt.

De mentor op school wordt ook om input gevraagd (tenzij u dat niet wilt).

In de begeleiding besteden we uitgebreid aandacht aan studievaardigheden, zoals agendagebruik, samenvatten, leren voor een toets en geconcentreerd werken.

Verslaglegging over de voortgang via een logboek.

Een periodiek evaluatiegesprek en mogelijkheid tot bijstellen van het plan van aanpak.

Advies op maat voor uw kind.

Voor meer informatie en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met hulb, zie contactgegevens.

 

Examentraining

Naast huiswerkbegeleiding biedt hulb vanaf januari ook examentraining aan.

Niet een maand van te voren zes uur per dag blokken, want hulb helpt je op een rustige manier, effectief en onder begeleiding naar een succesvol examen toe te werken.

Dit kan in kleine groepjes van maximaal 8 jongeren of individueel.