Hulb staat voor huiswerk- en leerlingbegeleiding op maat.  

Hieronder een opsomming van de diensten die we aanbieden.

Onderwijsgerelateerd:

Huiswerkbegeleiding
Examentraining
Remedial Teaching (basisschool en voortgezet onderwijs)
Faalangstreductietraining
Leren leren
Plannen en Organiseren
Studiekeuzebegeleiding                                                                                                                                                             

Vaardigheidstrainingen op sociaal-emotioneel gebied:

Agressieregulatietraining
Emotieregulatietraining (ERT)
                                                                                                                                                                                                                 SOVA training                                                                                                                                                                                                                        Plannen dagbesteding  Faalangstreductietraining                                                                                                                                                                                                                                        Sociale redzaamheid                                                                                                                                                                                                             Ouderbegeleiding                                                                                                                                                                                                         Weerbaarheidstraining


Dit alles ook voor jongeren met een speciale zorgbehoefte.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Janneke Visser (ma. t/m vr. na 13.00)      06-24241169

Corine van Rijen (di. wo. vr. de hele dag) 06-26744145

Mail: hulb@hulboosterhout.nl